Archive: juni 2017 - GETGRIPP BV

Eerste Paal Bolidt

Enorm trots waren wij op 16 mei bij de eerste paal viering voor de nieuwbouw van Bolidt. Dat wij onderdeel mogen zijn van een uniek project als deze. Een vooruitstrevend project in alle opzichten: architectuur, kwaliteit, visie, gebruik, etc. Onze felicitaties aan Bolidt en uitvoerende partijen die dit werk gaan maken. Zie voor meer informatie de website www.area78.info

Ontwikkeling voormalig genieterrein

Inmiddels is GETGRIPP al enkele jaren actief op het industrieterrein De Nijverheidsweg in Hendrik Ido Ambacht en begint het gebied langzaam te transformeren naar een zeer aantrekkelijk werk- en verblijfsgebied waar gemeente, bedrijven en wijzelf erg trotst op zijn. Bijgaand een plaatje van de gronden (grijs gearceerd) die GETGRIPP zelfstandig dan wel in opdracht van derden ontwikkelt.