Ontwikkeling voormalig genieterrein

Inmiddels is GETGRIPP al enkele jaren actief op het industrieterrein De Nijverheidsweg in Hendrik Ido Ambacht en begint het gebied langzaam te transformeren naar een zeer aantrekkelijk werk- en verblijfsgebied waar gemeente, bedrijven en wijzelf erg trotst op zijn. Bijgaand een plaatje van de gronden (grijs gearceerd) die GETGRIPP zelfstandig dan wel in opdracht van derden ontwikkelt.

YOUR COMMENT