Opinie artikel Building Business

Op verzoek van Building Business heeft GETGRIPP haar mening gegeven over het trage vernieuwingsproces binnen onze sector. Een nieuwe manier van werken en klantbehandeling wordt voornamelijk gevonden bij kleinschalige bedrijven en startups die gedienstig moeten zijn aan hun klanten om te kunnen overleven. De grote bedrijven hebben hun specifieke financiële problemen en vergeten hiermee mee te gaan in de trends van maatwerk, servicegerichtheid, transparantie en waardecreatie voor klanten. Het blijft daarnaast de vraag of de grote vastgoedbedrijven na de crises wel kunnen innoveren. Mogelijk zijn zij te geconditioneerd en te afhankelijk van marges die heden ten dage niet meer gerealiseerd kunnen (c.q. mogen) worden.

YOUR COMMENT