Samenwerkingsovereenkomst Medisch Centrum Middelburg getekend

MIDDELBRUG – Op 26 september heeft GETGRIPP een samenwerkingsovereenkomst getekend ter ontwikkeling en realisatie van een gezondheidscentrum van 2.200 m2 VVO te Middelburg Zeeland. Het betreft de volgende stap in het Business Plan Gezondheidcentrum Middelburg dat namens opdrachtgever door GETGRIPP is opgesteld. Het gezondheidscentrum zal het centrale punt zijn waar de inwoners van Middelburg terecht kunnen voor alle reguliere eerste- en tweedelijns zorg. Voor de zorgdienstverleners wordt een professionele en toekomstbestendige omgeving gecreëerd waarin zij synergie creëren, optimaal gebruik kunnen maken van hun zorgnetwerk en kunnen excelleren in hun dienstverlening. Doel is om een warme professionele omgeving te realiseren die gastvrij is, inspireert, stimuleert en verbindt.

YOUR COMMENT