Ahoed Schuilenburght

GETGRIPP heeft het Gezondheidcentrum Schuilenburg ontwikkeld, verhuurd en gerealiseerd. Hierin zijn een apotheek, huisartsen, fysiotherapeuten, een dietist, buurtzorg en de GGD gevestigd. Het centrum is 1.000 m2 VVO groot en getekend door OOK architecten. Het Gezondheidscentrum moet het centrale punt zijn waar de inwoners van de wijk Schuilenburg en Randenbroek terecht kunnen voor alle reguliere eerste- en tweedelijns zorg (kleine ingrepen). Voor de zorgdienstverleners is het een professionele omgeving geworden waarin zij optimaal gebruik kunnen maken van hun zorgnetwerk en kunnen excelleren in hun dienstverlening om toekomstbestendig te blijven. Het is een warme professionele omgeving geworden die gastvrij is, inspireert, stimuleert en verbindt.

Het business plan was om verschillende disciplines uit de eerste- en tweedelijns zorg onder een dak te brengen en hiermee de noodzakelijke synergie te realiseren om de behoefte van de klant (patiënt) optimaal te bedienen en een toekomstbestendig bedrijfsmodel voor de zorgdienstverleners te faciliteren. Kernwaarden bij de ontwikkeling waren: lokale verankering, professioneel, gastvrij, betaalbaar en klantgericht.

Ahoed Schuilenburght