Begeleiding aanhuur huisvesting

GETGRIPP begeleidt een leverancier van voedingsmiddelen voor gezelschaps- en pelsdieren bij de aanhuur van nieuw te realiseren bedrijfshuisvesting nabij een containerterminal. Opdrachtgever is op zoek naar nieuwe huisvesting nabij een containerterminal waarmee een langjarige raamovereenkomst gesloten kan worden voor de logistieke handling. Doelstelling hierbij is om de transportkosten verbonden aan de export te verkleinen, productie op te kunnen voeren en zekerheid te hebben dat containers op vastgezette tijden verscheept worden in Rotterdam/Antwerpen. GETGRIPP verzorgt onder andere het functioneel en technisch programma van eisen (PvE) voor de nieuwe huisvesting en het gewenste logistiek proces op basis waarvan marktpartijen een aanbieding zullen doen.

Begeleiding aanhuur huisvesting