Bolidt renovatie magazijnen

GETGRIPP voerde het projectmanagement over de eerste fase van de uitbreiding en renovatie van het eindproducten- magazijn van Bolidt van ca. 2.200 m2 BVO. Een complex huisvestingsvraagstuk in verband met de aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen (ADR klassen), strenge veiligheidsvoorschriften uit een revisie milieuvergunning, de wens om door te produceren tijdens de verbouwing en de maximale capaciteit van de huidige constructie.  De tweede fase betreft een uitbreiding met personeelsruimten, kantoren, en productiehallen. De tweede fase valt buiten de scope van het huidige bestemmingsplan en zal derhalve parallel uitgewerkt worden. Beide verbouwingen vergroten de bedrijfszekerheid en zorgen dat Bolidt alle bedrijfsprocessen vanuit deze locatie kan beheersen.

 

Bolidt renovatie magazijnen