Financiële Due Diligence Nedstaal

Namens een consortium heeft GETGRIPP de financiële due diligence uitgevoerd t.a.v. het uit te brengen bod op de gronden en opstallen van de (voormalige) Nedstaal locatie. Diverse technische rapportages zijn beoordeeld op financiële risico’s en de transformatieplannen zijn in enkele scenario’s (grond)exploitatiemodel gepresenteerd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft bod uitgebracht en is nog actief betrokken bij de herontwikkeling- en saneringsplannen van het terrein. GETGRIPP heeft hierin verder geen rol.

Financiële Due Diligence Nedstaal