Gebiedsontwikkeling Amfersfoort

GETGRIPP is door een belegger ingeschakeld om als gedelegeerd ontwikkelaar een kantoorpand in Amersfoort De Hoef te transformeren naar een nieuwe economische functie welke goed aansluit bij, en bijdraagt aan, de grotere gebiedsontwikkeling die gaande is. Hierbij staat een integrale aanpak centraal met oog voor een goede product markt combinatie. GETGRIPP werkt samen met omliggende eigenaren, gemeente, stedenbouwkundige en architect om te komen tot een gedragen stedenbouwkundige visie op het gebied en de herontwikkeling van het gebouw.

Gebiedsontwikkeling Amfersfoort