Ontwikkeling Westelijk Havengebied

GETGRIPP ondersteunt als gedelegeerd ontwikkelaar een eigenaar in het gebied Sloterdijk 1 t.a.v. de transformatie van het Westelijk Havengebied in een aantrekkelijk woonmilieu. Gesprekken met mede- eigenaren in het gebied, het formuleren van een gezamenlijke ontwikkelvisie op het gebied alsmede de gesprekken met de gemeente worden door GETGRIPP gevoerd.

Ontwikkeling Westelijk Havengebied