Veghels Buiten

In Veghel heeft GETGRIPP ingeschreven op de ontwikkel prijsvraag Veghels Buiten (2012), in samenwerking met DIVAPRO en SVDH architecten. De huidige woningmarkt in combinatie met een hoge grondprijs en onvoorwaardelijke afname zorgen er voor dat de ontwikkeling momenteel te risicovol is. GETGRIPP is na het mislukken van de prijsvraag (geen gunning locatie) door de gemeente uitgenodigd aan te geven onder welke voorwaarden de ontwikkeling wel haalbaar zou zijn. Een (meer) ondernemende rol van de gemeente was hierbij echter onbespreekbaar. Medio eind 2018 is het project Veghels Buiten nog niet gerealiseerd en wordt er langzaam aan gefaseerd e.e.a. verkocht.

 

Veghels Buiten