Verkoop 8.000 m2 grond

Namens een goede relatie heeft GETGRIPP samen met Stepforward de bodemgesteldheid in kaart gebracht van Molenstraat 155B te Kinderdijk, inclusief Plan van Aanpak bodemsanering. Het betrof een kavel van ca. 8.000 m2 ten behoeve van de verkoop. GETGRIPP heeft onderhandelingen gevoerd, en het kavel uiteindelijke gesplitst verkocht aan enerzijds een particulier en anderzijds Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk. Laatstgenoemde heeft hiertoe herontwikkelingsplannen, ná realisatie van hun eigen bezoekerscentrum.

Verkoop 8.000 m2 grond