Over ons

Creatief, integer, professioneel en vernieuwend. Dit zijn de kernwaarden van GETGRIPP, een tegendraadse moderne vastgoedorganisatie die risicodragende en langdurige relaties aan durft te gaan met vastgoedprojecten. Ondernemerskenmerken die nodig zijn om kansen te herkennen en deze vast te leggen in solide business plannen (waardeplannen), het DNA voor elk project. Tevens cruciale eigenschappen om tegen de stroom in te kunnen zwemmen en afstand te doen van de oude vastgoednormen en -waarden welke (mede) de vastgoedcrisis hebben veroorzaakt.

GETGRIPP is opgericht in 2011 door Joost Grootenhuis en Jeroen Plaisier. GETGRIPP is een moderne projectontwikkelings- en beleggingsorganisatie die risicodragende en langdurige relaties aangaat met vastgoedprojecten. GETGRIPP richt zich enerzijds op het beheren en uitbreiden van de eigen beleggingsportefeuille en anderzijds op consultancy voor derden. In consultancy trajecten probeert GETGRIPP veelal een risicodragende partner te worden van de ondernemer in plaats van opdrachtnemer. Hiermee wordt ons ondernemerschap extra geprikkeld, zijn de belangen gelijk en wordt een maximaal toegevoegde waarde behaald.

Visie

Het is onze visie dat een vastgoedontwikkeling altijd gestoeld moet zijn op een weloverwogen businessplan, een waardeplan, iets dat in de oude vastgoedeconomie veelal ontbreekt. Dit waardeplan dient de leidraad te zijn voor de gehele ontwikkeling. Het plan moet gedragen worden door een sterk concept in zijn eigen specifieke context. De kernwaarde hierbij is dat het vastgoedconcept, als bedrijfsmiddel, zoveel mogelijk waarde moet toevoegen aan de primaire doelstelling van de (toekomstig) gebruiker van het vastgoed. Het houdt hierbij niet op bij de financiering en realisatie van de stenen.

Indien de gebruiker reeds bekend is, wordt zijn bedrijfsmodel kritisch geanalyseerd om optimale synergie te behalen uit het gebruik en exploitatie van het vastgoed. Bovendien behoedt dit de gebruiker van verkeerde investeringsbeslissingen.

Indien er geen gebruiker in beeld is, moet het vastgoedconcept vernieuwend zijn, een gedegen marktanalyse kennen, een maatschappelijke legitimiteit hebben en vanuit bedrijfskundig oogpunt kloppen. Een 360 graden analyse wordt gemaakt van de belangen en behoeftes die spelen bij het project, van initiatief tot en met exploitatie en sloop. Op basis hiervan wordt een waardeplan geschreven waarin alle topics (proces, partners, concurrenten, marketing, communicatie, financiën, markt, etc) de revue passeren en samengevat worden in een ‘elevator pitch’ die klinkt als een klok.

Medewerkers

GETGRIPP bestaat uit Joost Grootenhuis (directeur),  Jeroen Plaisier (directeur) en Nel Haasnoot (administratie) . GETGRIPP werkt bij diverse projecten samen met strategische partners die onze visie onderschrijven en bereid zijn te ondernemen. Hiermee is onze slagkracht groot maar blijven wij flexibel.