KERNACTIVITEITEN

Wat doen wij

ONTWIKKELING

GETGRIPP is een in Rotterdam gevestigde ontwikkelaar die met de ontwikkeling, transformatie en renovatie van (bestaand) vastgoed een duurzame bijdrage levert aan de omgeving. GETGRIPP heeft ruim twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van appartementen, commercieel, logistiek en industrieel onroerend goed in heel Nederland.

GETGRIPP treedt vaak, namens opdrachtgever, als een gedelegeerd ontwikkelaar op. Alle projecten met een solide waardeplan willen we verder uitwerken. Indien gewenst kunnen we een risicodragende partner worden van de ondernemer. Hierbij investeert GETGRIPP tijd en energie in ruil voor enige participatie in het project. Hiermee blijft ons ondernemerschap geprikkeld, zijn de belangen gelijk aan die van ondernemer en wordt de maximaal toegevoegde waarde geborgd.

GETGRIPP is een in Rotterdam gevestigde ontwikkelaar die met de ontwikkeling, transformatie en renovatie van (bestaand) vastgoed een duurzame bijdrage levert aan de omgeving. GETGRIPP heeft ruim twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van appartementen, commercieel, logistiek en industrieel onroerend goed in heel Nederland.

GETGRIPP treedt vaak, namens opdrachtgever, als een gedelegeerd ontwikkelaar op. Alle projecten met een solide waardeplan willen we verder uitwerken. Indien gewenst kunnen we een risicodragende partner worden van de ondernemer. Hierbij investeert GETGRIPP tijd en energie in ruil voor enige participatie in het project. Hiermee blijft ons ondernemerschap geprikkeld, zijn de belangen gelijk aan die van ondernemer en wordt de maximaal toegevoegde waarde geborgd.

PROJECTMANAGEMENT

GETGRIPP is een in Rotterdam gevestigde adviseur die met de ontwikkeling, transformatie en renovatie van (bestaand) vastgoed een duurzame bijdrage levert aan de omgeving. GETGRIPP heeft ruim twintig jaar ervaring in de begeleiding van complexe projecten van appartementen, commercieel, logistiek en industrieel onroerend goed in heel Nederland.

Waardeplannen

Van plan tot realisatie. Vastgoed in eigendom of te ontwikkelen? Op zoek naar kennis, ervaring en capaciteit? GETGRIPP identificeert niet alleen de risico’s maar schat ook de kansen in, om uiteindelijk te komen tot een helder waardeplan. Praktisch te realiseren, commercieel en maatschappelijk haalbaar!

GETGRIPP adviseert en begeleidt bij:

– Conceptontwikkeling (waardeplannen)
– Procesmanagement
– Aanbestedingstrajecten
– Projectmanagement
– Directievoering & Toezicht
– Financieringsadvies
– Haalbaarheidsanalyses
– Investeringsanalyses en rendementsbepalingen (BAR, ROE, IRR)
– Beheer, exploitatie & administratie
– Marketing
– Marktonderzoek

INVESTEREN

GETGRIPP is een in Rotterdam gevestigde investeerder die met de ontwikkeling, transformatie en renovatie van (bestaand) vastgoed een duurzame bijdrage levert aan de omgeving. Naast investeren in onroerend goed investeert GETGRIPP ook in de ondernemingen die ze huisvest. GETGRIPP heeft ruim twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van appartementen, commercieel, logistiek en industrieel onroerend goed in heel Nederland.

In samenwerking met partners en heeft GETGRIPP een eigen beleggingsportefeuille opgebouwd. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te investeren. Kwaliteit, duurzaamheid, verbondenheid met de maatschappij en lange termijn perspectief zijn belangrijke investeringsvoorwaarden.

GETGRIPP is een in Rotterdam gevestigde investeerder die met de ontwikkeling, transformatie en renovatie van (bestaand) vastgoed een duurzame bijdrage levert aan de omgeving. Naast investeren in onroerend goed investeert GETGRIPP ook in de ondernemingen die ze huisvest. GETGRIPP heeft ruim twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van appartementen, commercieel, logistiek en industrieel onroerend goed in heel Nederland.

In samenwerking met partners en heeft GETGRIPP een eigen beleggingsportefeuille opgebouwd. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te investeren. Kwaliteit, duurzaamheid, verbondenheid met de maatschappij en lange termijn perspectief zijn belangrijke investeringsvoorwaarden.

GETGRIPP is een in Rotterdam gevestigde investeerder die met de ontwikkeling, transformatie en renovatie van (bestaand) vastgoed een duurzame bijdrage levert aan de omgeving. Naast investeren in onroerend goed investeert GETGRIPP ook in de ondernemingen die ze huisvest. GETGRIPP heeft ruim twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van appartementen, commercieel, logistiek en industrieel onroerend goed in heel Nederland.

In samenwerking met partners en heeft GETGRIPP een eigen beleggingsportefeuille opgebouwd. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te investeren. Kwaliteit, duurzaamheid, verbondenheid met de maatschappij en lange termijn perspectief zijn belangrijke investeringsvoorwaarden.

VASTMED

VASTMED is gespecialiseerd in ontwikkeling en realisatie van gezondheidscentra. Jarenlange ervaring en een heldere visie op de eerste- en anderhalfdelijns gezondheidszorg maken van VASTMED een creatieve en ervaren partner. We ontwikkelen vanuit de primaire behoefte van de zorgdienstverlener en haar cliënten en patiënten. Wij ontwikkelen centra voor derden maar ook voor eigen portefeuille. Tevens investeren we in startende zorgdienstverleners zoals bijvoorbeeld apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten of huisartsen. VASTMED is een samenwerking tussen GETGRIPP en Pieter Wijnand (AHOED).

GETGRIPP ontwikkelt voor derden en vanuit eigen posities en heeft daardoor kennis, visie en een lange termijn-betrokkenheid bij de locaties waar zij actief is.

GETGRIPP wil hoofdzakelijk ontwikkelen en beleggen in producten voor een eindgebruiker.

GETGRIPP is een milieubewuste organisatie en neemt haar verantwoordelijkheid richting maatschappij en de toekomstige generaties.